Kartlegging av pastorale behov i OKB

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvordan fremtidens pastorale arbeide bør organiseres i Oslo katolske bispedømme.

Hva trenger vi at bispedømmet iverksetter av tiltak for å fremme forkynnelsen av Evangeliet og styrke de troende?

Alle troende kan bli med på å hjelpe oss med å avdekke fremtidens behov ved å svare på denne undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym.


Start
 
DEL 1: OM DEG

 
Mann eller kvinne? * 
Hvilken aldersgruppe er du i? *


 
Hvilken funksjon har du? *


 
DEL 2: KATEKESE

 
Hvilke følgende alternativer har menigheten behov for at bispedømmet tilbyr? *


 
Hvis du valgte "annet", eller nytt katekesemateriale, vennligst spesifiser her:

 
Hva trenger de troende fra bispedømmet for å øke kunnskapen om, og styrke sin katolske identitet? *


 
Vennligst spesifiser:

 
DEL 3: EKTESKAP OG FAMILIE

 
Hva trenger menighetene fra bispedømmehold for å bedre kontakten og samarbeidet med foreldrene til barn og unge? *


 
Hvis annet, vennligst spesifiser:

 
Hvilke ekteskapsstyrkende tiltak er det ønskelig at bispedømmet bidrar med? *


 
Hvis annet, vennglist spesifiser:

 
DEL 4: LIVSVERN

 
Hva ønsker du at bispedømmet skal tilby når det gjelder livsvern? *

Livsvern handler om omsorgen for livet fra unnfangelse til naturlig død, og berører temaer som familieplanlegging, assistert befruktning, fosterdiagnostikk, sorteringssamfunnet, abort, bioteknologi, eutanasi (aktiv dødshjelp) m.m.?

 
Hvis annet, vennligst spesifiser:

 
DEL 5: BARN/UNGDOM/SKOLER

 
Når foreldre sender sine barn til katolske skoler – hva er viktig at bispedømmet sørger for? *


 
Hvis annet, vennligst spesifiser:

 
Hva bør bispedømmet hjelpe menighetene med å tilby ungdom etter konfirmasjonsalderen? *


 
Hvis annet, vennligst spesifiser:

 
DEL 6: PRESTER OG DIAKONER

 
Hvilke tematiske kurs bør bispedømmet jevnlig tilby sine prester og diakoner?
Kurs i: *


 
Hvis annet, vennligst spesifiser:

 
DEL 7: LITURGI OG KIRKEKUNST

 
Hvilke av følgende emner kunne menighetene hatt nytte av at bispedømmet tilbød kurs i? *


 
Hvis annet, vennligst spesifiser:

 
DEL 8: FELLESARRANGEMENTER I MENIGHETENE

 
Hvilke fellesmarkeringer ønsker du at bispedømmet skal ta initiativ til for å styrke samholdet mellom alle grupper i menigheten? *


 
Hvis annet, vennligst spesifiser:

 
DEL 9: KARITATIVE TILTAK

 
Hva slags karitative tjenester bør bispedømmet hjelpe menighetene med å sette i gang? *


 
Vennligst spesifiser:

 
Har du andre kommentarer eller tilbakemeldinger?

Tusen takk for dine
tilbakemeldinger og kommentarer!
Les mer om pastoralavdelingen
Powered by Typeform
Powered by Typeform